Vilenice

Jedan od poticaja za osnivanje udruge "Vilenice" je bio i istraživački projekt za šumu Jelenovac izrađen 2005./2006.

Zaključen projekt:

  • PROJEKT  U SKLOPU PROGRAMA EU / EU Action programme in the field of lifelong learningGrundtvig aktivnost Asistenti

- Natječaj 2012.,
u okviru programa Cjeloživotno učenje uz dodijeljenu financijsku potporu za provedbu aktivnosti od
Agencije za mobilnost i programe EU iz ZagrebaOrganizacija prijavitelj:
Udruga "Vilenice"

 i članica prijaviteljica i korisnica potpore kao Grundtvig asistentica:

Marina Butorac

Grundtvig Assistanship se odvijao u suradnji s  ustanovom:

Gartenakademie Mecklenburg - Vorpommern gGmbH,

17 219 Marihn u Njemačkoj

Trajanje aktivnosti:

10.09.2012. - 19.03.2013.


Projekt Grundtvig aktivnost je zaključen 02.08.2013.

Diseminaciju pričitajte na linkovima objavljenim u desnom stupcu ovog web-sajta:


 

  • Završeni istraživački projekt/Finished geomantic survey projects:


Istraživanje za šumu Jelenovac na temelju koje je izrađena prva geomantijska studija za šumu u Hrvatskoj/Survey for the Wood "Jelenovac" in Zagreb on which is grounded first geomantic study-work for a wood in Croatia:

"Studija - Očuvanje vilinskih krajeva" , autorica: Marina Butorac


"The study - Preservation of the fairies landscapes",

author: Marina Butorac


Novo izdanje studije se može potražiti upitom na e-mail/For new issue of the study you can ask at e-mail :

udrugavilenice@gmail.com

DISEMINACIJA ZA PROJEKT GRUNDTVIG AKTIVNOST ASISTENTI -
OPIS PROVEDENIH AKTIVNOSTI I REZULTATA U PERIODU:
10.09.2012. - 19.03.2013.,

Datum objave:  24.09.2013.DISEMINACIJA - TEKSTULANI DIO - VERZIJA NA HRVATSKOM JEZIKU:

http://www.slideshare.net/MarinaButorac/diseminacija-za-grundtvig-asistenturu-2012-2013grundtvig-asistenticamarina-butorac-26471828


GRAFIČKI PRILOZI:


Grafički prilog  1.  Tlocrt_Idejno rješenje učilišnog vrta_permakultura i ekološki dizajn _Grundtvig-Diseminacija-Grundtvig asistentica - Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1-grafiki-prilog-1-tlocrt-idejno-rjeenje-uilinog-vrta-permakultura-i-ekoloki-dizajngrundtvigdiseminacijagrundtvig-asistenticamarina-butorac-26473235


Grafički prilog 2. 3D model - koncepta - Učilišni vrt s temom permakulture i eko dizajna_Grundtvig –Diseminacija-Grundtvig asistentica - Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1grafiki-prilog-2-3-d-model-koncepta-uilini-vrt-s-temom-permakulture-i-eko-dizajnagrundtvigdiseminacijagrundtvig-asistenticamarina-butorac-26473307

 

Grafički prilog 2.1., 3D model koncepta - Učilišni vrt s temom permakulture_Grundtvig - Diseminacija - Grundtvig asistentica - Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1grafiki-prilog-21-3-d-model-koncepta-uilini-vrt-s-temom-permakulturegrundtvigdiseminacijagrundtvig-asistenticamarina-butorac-26473317


Grafički prilog 2.2. 3D model koncepta - Učilišni vrt s temom permakulture i ekološkog dizajna_Grundtvig – Diseminacija - Grundtvig asistentica - Marina Butorac, Grafički prilog


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1grafiki-prilog-22-3-d-model-koncepta-uilini-vrt-s-temom-permakulture-i-eko-dizajnagrundtvigdiseminacijagrundtvig-asistenticamarina-butorac-26473429


III.1.Grafički prilog 2.3. Edukativni vrt s temom permakulture i eko-dizajna: Konstrukcijski detalj – Gredica humak_Grundtvig-Diseminacija – Grundtvig asistentica – Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1grafiki-prilog-23-edukativni-vrt-s-temom-permakulture-i-ekolokog-dizajna-konstrukcijski-detaljgredica-humak-grundtvig-disseminationgamarina-butorac


Grafički prilog 3. Crtež_Edukativni vrt_ permakultura_eko dizajn-detalj-klima vrt_vrt leptira_Grundtvig-Diseminacija_Grundtvig asistentica-Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii2grafiki-prilog-3crte-edukativni-vrt-permakulturaeko-dizajndetaljklima-vrtvrt-leptiragrundtvigdiseminacijagrundtvig-asistmarina-butorac-26496889

 

Grafički prilog 3.1.Crtež_Edukativni vrt na temu permakulture i  ekološkog dizajna-detalj-šumski vrt_Grundtvig-Diseminacija-Grundtvig asististentica-Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii2grafiki-prilog-31crte-edukativni-vrt-na-temu-permakulture-i-ekolokog-dizajna-umski-vrtgrundtvigdiseminacijagrundtvig-asististenticamarina-butorac-26497503

 

Grafički prilog 3.2.Crtež_ Edukativni vrt na temu permakulture i ekološkog dizajna-detalj odmorišta _vrt leptira-Grundtvig-Diseminacija-Grundtvig asistentica-Marina Butorac)


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii2grafiki-prilog-32crte-edukativni-vrt-permakultura-i-ekoloki-dizajndetalj-odmorita-vrt-leptiragrundtvigdiseminacijagrundtvig-asistenticamarina-butorac-26498137


DISSEMINATION - TEXTUAL PART - ENGLISH VERSION: 

http://www.slideshare.net/MarinaButorac/dissemination-grundtvig-assistanship-grundtvig-assistantmarina-butoracenglish-version-26473553


GRAPHIC ATTACHMENTS:


III.1.Graphic attachment  1. Ground plan_Landscape design of educational garden_permaculture and ecological design_ Grundtvig –Dissemination - Grundtvig Assistant - Marina Butorac

http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1graphic-attachment-1ground-plan-educational-gardenpermaculture-and-ecological-design-grundtvig-dissemination-grundtvig-assistant-marina-butorac-26473601


III.1. Graphic attachment 2. 3D model - concept - Educational garden with theme_permaculture_Grundtvig - Dissemination - Grundtvig Assistant - Marina Butorac

http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1graphic-attachment-2-3-d-model-concept-educational-garden-with-themepermaculturegrundtvigdissemingrundtvig-assistantmarina-butorac-26473673


III.1.Graphic attachment 2.1. 3D model of the concept-Educational garden with a theme – permaculture_Grundtvig – Dissemination - Grundtvig Assistant - Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1graphic-attachment-21-3-d-model-of-the-concept-educational-garden-with-a-theme-permaculturegrundtvigdissemingrundtvig-assistantmarina-butorac-26473707


III.1. Graphic attachment 2.2. 3D model of the concept-Educational garden with a theme – permaculture_Grundtvig - Dissemination_ Grundtvig Assistant - Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1graphic-attachment-22-3-d-model-of-the-concept-educational-garden-with-a-theme-permaculturegrundtvigdissemingrundtvig-assistantmarina-butorac-26473735


III.1. Graphic attachment 2.3. Plan for permaculture and ecological design educational garden - Construction detail for Hugelkultur bed_Dissemination_Grundtvig Assistant-Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii1graphic-attachment-23plan-for-permaculture-and-ecolog-design-educ-garden-construction-detail-for-hugelkultur-bed-grundtvigdisseminationgamarina-butorac


III.2. Graphic attachment  3. Drawing_Educational garden_permaculture and ecological design_detail - clime and butterfly garden _Grundtvig -  Dissemination - Grundtvig Assistant_Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii2graphic-attachment-3-drawing-educ-garden-permaceco-designdetail-clime-butterfly-garden-grundtvigdissemingrundtvig-assistantmarina-butorac-26474565


III.2. Graphic  attachment 3.1. Drawing_ educational garden_permaculture and eco-design_detail – butterfly garden _Grundtvig–Dissemination-GA-Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii2graphic-attachment-31-drawing-landscape-design-educ-gardenpermaculture-and-ecodesigndetail-butterfly-garden-grundtvig-disseminationgamarina-butorac-26474939


III.2. Graphic attachment 3.2. Drawing_Educational garden_permaculture and ecological design –detail –butterfly garden_Grundtvig - Dissemination - Grundtvig Assistant_Marina Butorac


http://www.slideshare.net/MarinaButorac/iii2graphic-attachment-32-drawing-educational-garden-permacultureeco-design-detail-butterfly-gardengrundtvig-dissemin-grundtvig-assistantmarina-butorac-26475535
Program za cjeloživotno učenje


Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.


 
 

Make a free website with Yola